Welkom

Lichaamsgerichte psychotherapie (LP) gaat ervanuit dat lichaam en geest elkaar weerspiegelen. Wanneer spanningen chronisch worden zijn wij ons dat niet altijd bewust. Zonder dat we het merken zet de spanning zich in ons lichaam vast. Elke deel van het lichaam, de ogen, de kaak, de borst, bekken en benen, heeft te maken met bepaalde psychologische thema’s die in LP worden beschreven als de karakterstructuren. Dit geeft mooie aanknopingspunten om te onderzoeken wat er werkelijk speelt. Graag wil ik je daarin begeleiden.

Wanneer we via het lijf werken kun je als het ware onder de radar van het ego en de verhalen doorvliegen. Vaak zitten we vast in bepaalde ideeën waar we over blijven piekeren. Die ideeën hoeven niet altijd waar te zijn. Soms maken we onszelf dingen wijs. Het lichaam daarentegen liegt nooit. In ieder geval niet op de manier dat het ego dit kan doen. Dat is het uitgangspunt van lijfgericht werken.

Naast veel inzicht geeft LP ook een schat aan speelse oefeningen die zorgen dat je niet te veel in je hoofd blijft zitten. Deze oefeningen maken dat je meer naar je lijf en je intuïtie gaat luisteren. De kracht is dat in het hier en nu patronen voelbaar worden en daarmee kunnen ontspannen.​​

Je bent van harte welkom voor een gratis intake gesprek.

Wie ben ik?

Mijn naam is Sebastiaan de Vries. Een zoektocht naar een zinvol en autonoom bestaan is de rode draad in mijn leven, een pad dat ik liep met vele omwegen, simpelweg omdat ik de weg niet kende. Natuurlijk blijft dat een doorgaand verhaal. Het doel is de weg zelf.

​Muziek heeft altijd een belangrijke rol in mijn leven gespeeld. Met drummen kon ik ontspannen. Het is een meditatie die ik jarenlang drie uur per dag beoefende. Zo ontwikkelde ik een talent waarmee ik in 2012 Afrika Percussie oprichtte. Dat was een flinke stap na 15 jaar lang in de ICT te hebben gewerkt. Ik liep tegen weerstanden op, die ik nooit alleen had kunnen doorbreken. De opleiding NLP Master en Practitioner, vervolgens de 1-jarige Coachopleiding bij de TC university, mannenwerk en licht-schaduw trainingen gaven mij veel steun, inspiratie en richting. Nu werk ik aan de eind-assessments vierjarige opleiding Lichaamsgerichte Psychotherapie bij Bodymind-opleidingen

Mijn dagelijkse muzikale oefening was een antwoord op de stress in het dagelijks leven. Mijn ervaring als coach en therapeut ontwikkelde zich als antwoord op de weerstanden bij het opzetten van mijn eigen bedrijf. In de pijn zit de opening is een bekende uitspraak uit het licht-schaduwwerk, die ik uit ervaring kan onderschrijven.

​In het lijf voelen wij de emoties. Als die onaangenaam zijn, wil de geest of ons ego, daarvan weg. Daarmee kunnen emoties zich vastzetten als chronische spanning in het lichaam. Door lijfwerk leren we dat weer te voelen. Dat kan pijnlijk zijn, de emotie komt los. Als we dat kunnen toestaan, kunnen we ontspannen en de emoties kunnen hun natuurlijke weg weer gaan. Altijd stromend van de éne naar de andere pool, van verdriet naar blijdschap en weer terug en in deze beweging vol leven. Dat is naar mijn idee de sleutel tot een mooi en zinvol bestaan. 

Wil je verandering in je leven? Zit je vast met iets dat je misschien nog niet helemaal onder woorden kan brengen of wil je meer plezier in je leven? Met lichaamsgerichte psychotherapie ga je luisteren naar de signalen van je lijf. In je hoofd kun je heel veel verklaren en uitleggen, maar je lijf laat zien hoe je in het leven staat. Je gaat meer contact met jezelf maken. Daarmee krijg je rust en meer vertrouwen om van het leven te genieten en dingen anders aan te pakken.

​Je bent van harte welkom voor een gratis intake gesprek.

Werkwijze en prijs

Intake gesprek

Tijdens een intake gesprek kijken we of er op persoonlijk vlak en wat betreft hulpvraag een match is. Soms is de hulpvraag nog niet helemaal duidelijk en gaan we daar op in. Natuurlijk kan je ook bij deze sessie al je vragen over de therapie aan de orde stellen. De intake duurt ongeveer een uur en is helemaal vrijblijvend en gratis.

Met welke vragen kun je bij mij terecht?

Zoek je meer energie of levensvreugde? Wil je iets dat vastzit in beweging brengen? Lichaamsgerichte therapie verbindt je weer met je eigen levensstroom, met je lijf in het hier en nu. Lichaamsgerichte psychotherapie is bij veel vragen zeer effectief:

 • als je veel piekert
 • bij stress
 • bij zingevingsvragen
 • bij emoties die je in de weg zitten, zoals angst, jaloezie of boosheid
 • als je moeite hebt om je grenzen aan te geven
 • als je telkens te veel hooi op je vork neemt
 • als je prikkelbaar bent
 • bij onzekerheid
 • bij eenzaamheid
 • bij lusteloosheid en gebrek aan energie
 • moeite met het maken van contact
 • bij somberheid
 • als je meer uit je leven wilt halen

Traject

Bij de start van de behandeling maken we een afspraak over het aantal sessies. Doorgaans start ik met vijf sessies. Na vijf sessies kan je al iets gaan merken van de resultaten van lijfwerk en heb we voldoende gewerkt om je ervaring te evalueren en te zien of er nog vervolgstappen nodig zijn.

In opleiding

Ik heb het basisdiploma voor deze 4-jarige opleiding gehaald. Ik zit nu na in de fase van de assessments om volledige gediplomeerd therapeut te worden. Hiervoor zoek ik proefclienten. Cliënten mogen proeven en ik kan mij proeve van bewkaamheid afleggen.

Je bent in goede handen. Ik word deskundig begeleid vanuit de bodymind opleiding. In leersupervisie zal ik de voortgang en aanpak van de therapie ook bespreken. Vanzelfsprekend gebeurt dit geanonimiseerd is alles wat tussen ons gebeurt vertrouwelijk.

Wat kost het?

Omdat de therapie deel is van mijn assesments (zie hierboven) werk ik met een laag tarief van €30,– per sessie van 75 minuten.

Gedragscode

Ik ben aangesloten bij de Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie (SBLP) en werk volgens de door deze organisatie opgestelde Code ethiek en gedrag.

Blog

Hier deel ik gedachten die me bezig houden en die op welke manier dan ook met onze psychische gezondheid te maken hebben. Filosofie, muziek, geschiedenis en lijfwerk hebben daarover naar mijn idee allemaal iets over te zeggen.


Mijn lijf als kompas

Ben ik een lijf of heb ik een lijf? De vraag wijst naar de meest basale verdeeldheid in mij tussen lijf en geest. Ze kunnen elkaar aardig in de weg zitten die twee, maar ook prachtig op elkaar zijn afgestemd. De eerste levensjaren dat wij de taal verwerven spelen hierin een cruciale rol. Het is de tijd dat ik mijn eigen lichaam leer kennen en er woorden aan leer geven. De juiste woorden helpen mij om lichaam en geest in evenwicht te houden. Het is een belangrijke stap naar een leven waar lijf en geest goed op elkaar zijn afgestemd.

Bottom up!

Sinds een maand of vier ben ik ’s morgens aan het hardlopen. Het is mijn manier om goed gegrond te blijven. De oefening van het lijf heeft een positief effect op mijn geest. Het is een bottom-up benadering om via het lijf de geest te beïnvloeden. Ik vind het boeiend om te zien hoe die bottom-up benadering steeds verder terrein wint. Waar je ook kijkt, in de wetenschappen, maar ook sociaal en maatschappelijk, zie je dat de bottom-up benadering in opmars is. Samen met de aanvaarding van de onvoorspelbaarheid.

Die ideeën beïnvloeden hoe ik mijzelf ervaar. Ook mijn diepste ik, mijn innerlijk zelf, is het onverwachte gevolg van miljarden celletjes en neuronen die bottom-up op een totaal onvoorspelbare wijze samenwerken. Samen vormen al die celletjes mijn lichaam. Ik probeer ernaar te luisteren. Wat heeft mijn lichaam nodig? Hardlopen? Ik probeer het uit en ben enthousiast. Dan weer gaat het zwaar en moeizaam. Het is onvoorspelbaar en vraagt blijvend onderhoud…